EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na rodzinę bohatera: Zimowa Rodzina

Bohaterowie stają się silniejsi, jeśli łączą siły z unikalnymi Bohaterami z tej samej rodziny.

Bonus za 2/3 bohaterów:
- +2%/+3% zdrowia Pomocników przejęte od Przywoływacza.
- +2%/+3% atakuPomocników przejęte od Przywoływacza.