EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na częstość występowania bohatera: Niepospolity (2*)

Bohater rzadki

Brak bohaterów dla tej klasy.