EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na częstość występowania bohatera: Legendarny (5*)

Bohaterowie, których wylosować najtrudniej. Możesz ich zdobyć w przyzwaniach lub podczas treningu w obozach szkoleniowych.