EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na rodzinę bohatera: Rodzina Zamaskowanych Bogów

Zamaskowani bogowie przywołują dla siebie zamaskowanego pomocnika na początku bitwy. Im więcej unikalnych zamaskowanych bogów w tej samej drużynie, tym silniejszy zamaskowany pomocnik.

- 1 członek rodziny: Postać wzywa zamaskowanego pomocnika, który przejmuje 8% zdrowia i 8% ataku od tej postaci.

- Dodatkowa umiejętność z 2 członkami rodziny: po wezwaniu zamaskowany pomocnik zapewnia właścicielowi % ataku, dopóki właściciel posiada
zamaskowanego pomocnika. Efekt nie może być odwołany czarami.

- Dodatkowa umiejętność z3 członkami rodziny: po wezwaniu zamaskowany pomocnik zapewnia właścicielowi odporność na wszystkie dolegliwości ze statusu, dopóki właściciel posiada zamaskowanego pomocnika. Efekt nie może być odwołany czarami.

PREMIA ZA BOHATERA
Członkowie tej rodziny mają dodatkowe korzyści w wydarzeniu Karnawał Bogów.