EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na rodzinę bohatera: Rodzina Strażników

Bohaterowie stają się silniejsi, jeśli łączą siły z unikalnymi Bohaterami z tej samej rodziny.

Bonus za 2/3/4/5 bohaterów:

  • +5% / + 10% / +15% / +20% obrony
  • +4% / +6% / +9% / +13% uzdrowienia

    PREMIA ZA BOHATERA:

    Członkowie tej rodziny mają dodatkowe korzyści w wydarzeniach Festiwalu Wyzwań.