EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na rodzinę bohatera: Rodzina Niedźwiedzi

Bohaterowie stają się silniejsi, jeśli łączą siły z unikalnymi Bohaterami z tej samej rodziny.

Bonus za 1/2/3 Bohaterów:
- Wszystkie otrzymywane dolegliwości defensywne zostaną zastąpione przez +40%/+60%/+70% wzmocnienie obrony na okres 3 tur.

PREMIA ZA BOHATERA:
- Członkowie tej rodziny mają dodatkowe korzyści w wydarzeniu Starcie Rycerzy.