EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na rodzinę bohatera: Rodzina Morlovia

Bohaterowie stają się silniejsi, jeśli łączą siły z unikalnymi Bohaterami tej samej rodziny. Bonus za 1/2/3 bohaterów: +3%/+6%/+9% generowania many.

PREMIA ZA BOHATERA
Członkowie tej rodziny mają dodatkowe korzyści w wydarzeniu Halloween.