EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na rodzinę bohatera: Rodzina Astralnych Elfów

Bohaterowie stają się silniejsi, jeśli łączą siły z unikalnymi Bohaterami z tej samej rodziny. Bonus za 1/2 Bohaterów:
• 50%/70% szans na zdjęcie losowego odwoływalnego ulepszenia efektów wroga, który zada tej postaci obrażenia od umiejętności specjalnej.