EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Bohaterowie empires & puzzles

Podział ze względu na rodzinę bohatera: Magiczna Rodzina

Bohaterowie stają się silniejsi, jeśli łączą siły z unikalnymi Bohaterami z tej samej rodziny.
Bonus za 1/2/3 bohaterów:
• 50%/75%/100% szans na nałożenie efektu +5% regeneracji many na losowego sojusznika, gdy bohater użyje umiejętności specjalnej (maks.: 10).