EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Rokkamush

Sezon 4

ŻYWIOŁ
  OGIEŃ
RZADKOŚĆ
 EPICKI
KLASA
 Barbarzyńca
RODZINA: OTCHŁANI
UMIEJĘTNOŚĆ WRODZONA:

Zmniejsz czas trwania dolegliwości – czas trwania pierwszych 3 dolegliwości statusowych, jakie ten bohater otrzymuje dzięki specjalnym umiejętnościom, zostaje zmniejszony o 1 turę.

 

Regeneracja many szybka

 

Maksymalne statystyki
Moc Atak Obrona Zdrowie
 677 707 658 1147

 

UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA
Nazwa

ślepy zasięg

Efekt I Zadaje 200% obrażeń wszystkim wrogom. Każde trafienie ma 50% celności
Efekt II Wszyscy wrogowie otrzymują 180 obrażeń od krwawienia w ciągu 4 tur. Ten efekt kumuluje się z podobnymi efektami.

 

Uwaga: Obrażenia od krwawienia NIE MAJĄ zastosowania, jeśli cel zostanie pominięty przez początkowe obrażenia.