EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Mielikki

Moc: 734

Atak: 667 (727 z emblematami)
Obrona: 704 (740 z emblematami)
HP: 1565 (1791 z emblematami)

Klasa: Druid
Żywioł: Natura (zielony)

Rodzina: Kalevala (silniejszy element: ogień)
Szybkość many: średnia

Pasywna: Moc Sisu
Kiedy postać ta po raz pierwszy podczas bitwy rozpocznie turę z niskim poziomem zdrowia, odzyskuje 15% zdrowia i otrzymuje 15% many.

Umiejętność specjalna: Ballada Sprite

  • Przyzywa Sługę Leśnego Duszka dla wszystkich sojuszników z 15% HP i 10% atakiem odziedziczonym po rzucającym.
  • Leśny Duszek daje właścicielowi +20% do generowania many tak długo, jak go posiada. Tego efektu nie można usunąć.
  • Wszyscy wrogowie otrzymują -24% do ataku na 4 tury.  Efekty statusu nie da się usunąć i obowiązuje dłużej o 2 tury w przypadku postaci ognia.