EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Matylda

Rzadkość: Legendarna/5*

Moc: 835

Atak: 803
Obrona: 809
HP: 1446

Klasa: Mnich
Żywioł: Święty

Szybkość Many: Średnia
Rodzina: Morlovia

Pasywna: Kradzież Wzmocnienia
Kiedy ta postać rzuca swoją Umiejętność Specjalną, ma 100% szans na kradzież najnowszego usuwalnego wzmocnienia od losowego wroga, który ma wzmocnienie. Jeśli żaden wróg nie ma wzmocnień, zadaje 70% obrażeń wszystkim wrogom.

Umiejętność specjalna: Zatrucie muffinek

  • Wszyscy wrogowie otrzymują 324 obrażenia od trucizny w ciągu 3 tur.
  • Przyzywa Potwora Muffin dla wszystkich wrogów. Potwór zadaje wrogowi 38% ataku co turę.
  • Potwór absorbuje leczenie i znika, gdy pochłonie 35% maksymalnego zdrowia celu.
  • Każde trafienie Potwora Muffin ma następujące efekty:
    • Cel otrzymuje +50% zwiększone obrażenia od dolegliwości statusu przez 3 tury.
    • Istnieje 50% szans na odnowienie czasu trwania dolegliwości statusu przy najmniejszej liczbie pozostałych tur.