EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Kravekrush

  OGIEŃ
RZADKOŚĆ
 LEGENDARNY
KLASA
 BARBARZYŃCA

RODZINA: OTCHŁANI

Umiejętność:

Zmniejsz czas trwania dolegliwości – Czas trwania pierwszych 3 dolegliwości, które bohater otrzymuje dzięki umiejętnościom specjalnym, zostaje skrócony o 1 turę.

 

Maksymalne statystyki
Moc Atak Obrona Zdrowie
814 786 776 1409