EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Ebba

Rzadkość: Legendarna
Moc: 837

Atak: 799
Obrona: 807
HP: 1479

Klasa: Mnich
Żywioł:  Ogień (czerwony)

Mana: Wolna
Rodzina: Łowca potworów

Pasywna:
Kiedy ta postać rzuca swoją Umiejętność Specjalną, nadaje losowemu wrogowi Znak Łowcy. Cel otrzymuje 150 obrażeń w ciągu 3 tur. Jeśli cel ma już ten efekt, czas działania zostanie odświeżony, a obrażenia zwiększone o 150, do łącznie 1500 obrażeń.

Pasywna: Redukcja Obrażeń Umiejętności Specjalnych
Ta postać ma 10% szans na zanegowanie -100% bezpośrednich obrażeń otrzymanych od Umiejętności Specjalnych.

Umiejętność specjalna:

  • Zadaje celowi 400% obrażeń.
  • Zadaje dodatkowe 480% obrażeń tylu przypadkowym wrogom, ilu jest potworów należących do wrogów. Obrażenia zmniejszają się przy każdym kolejnym trafieniu.
  • Wszystkie trafione cele nie mogą rzucać żadnych nowych efektów statusu ani ładunków na wrogów lub sojuszników przez 4 tury.
  • Wszystkie trafione cele otrzymują -54% ataku na 4 tury.