EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Dawn

Rzadkość: Rzadki (3*)
Moc: 484

Atak: 451
Obrona: 477
HP: 912

Klasa: Kleryk
Żywioł: Lód

Prędkość many: Średnia
rodzina: Łowca potworów

Pasywna:
Kiedy ta postać rzuca swoją Umiejętność Specjalną, nadaje losowemu wrogowi Znak Łowcy. Cel otrzymuje 150 obrażeń w ciągu 3 tur. Jeśli cel ma już ten efekt, czas działania zostanie odświeżony, a obrażenia zwiększone o 150, do łącznie 1500 obrażeń.

Pasywna: Redukcja Obrażeń Umiejętności Specjalnych
Ta postać ma 10% szans na zanegowanie -100% bezpośrednich obrażeń otrzymanych od Umiejętności Specjalnych.

Umiejętność specjalna: Ballada myśliwska

  • Przyzywa sługę Łowieckiej Sowy dla rzucającego i pobliskich sojuszników z 10% HP i 20% atakiem odziedziczonym po rzucającym.
  • Każde trafienie stwora Łowieckiej Sowy zmniejsza manę celu o -6%.
  • Bohater i pobliscy sojusznicy otrzymują +54% obrony przed Umiejętnościami specjalnymi na 3 tury.
  • Usuwa dolegliwości związane ze statusem dla bohatera i pobliskich sojuszników.