EP-Poland – Empires and puzzles fan page

Brynhild

Królestwo Svartalfheim
• Wszyscy wrogowie otrzymują 22/37/64 obrażeń od trucizny

kiedy sojusznik z Svartalfheimu ma niski poziom zdrowia.

Efekt nie może być odwołany czarami.

ŻYWIOŁ
  NATURA
RZADKOŚĆ
  EPICKI
KLASA
  Łotrzyk
Regeneracja many szybka

 

Maksymalne statystyki
Moc Atak Obrona Zdrowie
660 684 609 1183

 

UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA
Nazwa Obrona Walkirii
Efekt I Regeneruje 37% zdrowia bohatera i pobliskich sojuszników.
Efekt II Bohater oraz pobliscy sojusznicy stają się odporni odczarowanie podbicia przez 3 tury.
Efekt III Bohater oraz pobliscy sojusznicy otrzymują +74% do obrony przeciwko specjalnym umiejętnościom  przez 3 tury.
Efekt IV Bohater i pobliscy sojusznicy otrzymują +24%  regeneracji many przez 3 tury.