EP-Poland – Empires and puzzles fan page

El Naddaha


Podstawowe statystyki El Naddaha

Moc Atak Obrona Zdrowie
858 852 797 1514

Umiejętność pasywna

Bonus rodziny: Rodzina Księżyca